top of page

Aanscherping regels rondom lagere bijtelling zonnecelauto’s


PRINSJESDAGSPECIAL | Voor nieuwe emissievrije auto’s geldt een korting op de bijtelling van de auto van de zaak. Deze korting bedraagt 6% voor 2023 en 2024 en 5% voor 2025. Vanaf 1 januari 2026 vervalt deze korting.


De korting wordt toegepast tot een maximale catalogusprijs, de zogenoemde ‘cap’. Vanaf 2023 bedraagt de cap € 30.000. De cap is echter niet van toepassing op emissievrije auto’s die rijden op waterstof of auto’s die zijn uitgerust met geïntegreerde zonnepanelen.


Er wordt voorgesteld om de geldende definitie voor bijtelling aan te scherpen voor auto’s met geïntegreerde zonnepanelen. Het vermogen van de zonnepanelen in wattpiek gedeeld door het verbruik in wattuur per kilometer moet minstens 7 zijn. Op dit moment is het criterium dat de zonnepanelen een vermogen moeten hebben van ten minste 1 kilowattpiek.

Comments


bottom of page