top of page

Advieswijzer | Zonnepanelen op de woning 2021


Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leggen we uit wat de voorwaarden zijn.


Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij terug levert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.


Btw terugvragen

Deze uitspraak van het Europese Hof werkt ook door in Nederland en heeft tot gevolg dat je de btw op de aankoop en op het onderhoud van zonnepanelen op je woning kan terugvragen, ook als je deze als particulier aanschaft! Je moet wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je je aanmelden bij deze dienst. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.


Let op! Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kan je ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag je dan ook geen btw in rekening brengen.


Aanmelden als ondernemer voor de btw

Je meldt je eenvoudig als ondernemer met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Dit formulier is te downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst geen vragen heeft, ontvang je een btw-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen, vraag je de btw over de zonnepanelen terug. De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na het jaar van aanschaf. Koop je in 2021 dus zonnepanelen, dan moet je de btw vóór 1 juli 2022 terugvragen.


Let op! Na deze periode kan je nog vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht een ambtshalve teruggaveverzoek voor de btw indienen. Wordt dit afgewezen, dan is beroep bij de rechter niet mogelijk.


Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van de energieleverancier voor de door jou geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom.


Tip: als je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt


Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai)meter. Voor beide meters geldt een vergoeding.


Let op! De salderingsregeling zal vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd, wat betekent dat particulieren een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug.


Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zal je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je terug levert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van de teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd.


Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die je zelf verbruikt, is niet in aftrek te brengen.


Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kan je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.


Btw-correcties

Op de btw-aftrek moet je dus nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting, maar exclusief btw die je voor stroom aan jouw energieleverancier moet betalen).


Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je terug levert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de btw-correctie ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van de zonnepanelen:


Opwekvermogen in Forfait niet-geïntegreerde Forfait geïntegreerde Wattpiek per jaar zonnepanelen zonnepanelen

0 - 1.000 € 20 € 5

1.001 - 2.000 € 40 € 10

2.001 - 3.000 € 60 € 20

3.001 - 4.000 € 80 € 30

4.001 - 5.000 € 100 € 40

5.001 - 6.000 € 120 € 50

6.001 - 7.000 € 140 € 60

7.001 - 8.000 € 160 € 70

8.001 - 9.000 € 180 € 80

9.001 - 10.000 € 200 € 90Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van de zonnepanelen in aftrek brengen.


Let op! Als je gebruikmaakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan je energieleverancier.


Je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.


Geen forfaits?

Wil je geen gebruikmaken van de forfaits, dan moet je zelf vaststellen hoeveel stroom je terug levert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom je direct zelf verbruikt. Jouw energieleverancier moet dan btw aan jou in rekening brengen over alle stroom die aan jou geleverd is, zonder rekening te houden met de terug levering. Daarnaast moet je over de terug levering btw in rekening brengen aan de energieleverancier.


Kleineondernemersregeling per 2020

Als jouw omzet exclusief btw minder dan € 20.000 per jaar bedraagt, kan je als ondernemer gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Dit geldt ook voor particulieren met zonnepanelen die zich als ondernemer hebben aangemeld. Je hoeft dan geen btw in rekening te brengen, kan geen btw meer aftrekken en je hoeft geen btw-aangifte te doen. Je moet wel je omzet bijhouden.


Tip: het is waarschijnlijk het voordeligst als je in het jaar van aanschaf nog niet voor de nieuwe regeling opteert, aangezien je dan de btw op de aanschaf van de zonnepanelen ook niet kan terugkrijgen. Na drie jaar kan je dan alsnog voor de nieuwe regeling kiezen.


Versoepeling KOR bij geringe omzet

Wanneer je een jaaromzet van maximaal € 1.800 hebt, dan kan je de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Ook vervalt de verplichte toepassingsduur van drie jaar en de verplichting van opzegging, wanneer je er geen gebruik meer van wil maken. De versoepeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dus mocht jouw jaaromzet lager zijn dan € 1.800 en je hebt je nog niet gemeld bij de Belastingdienst, dan hoef je dit niet alsnog te doen.


Een belangrijke groep die van de regeling kan profiteren is die van particulieren met zonnepanelen, met name als zij slechts enkele panelen bezitten en de administratieve rompslomp niet op vinden wegen tegen het financiële voordeel. Daarnaast profiteren ook mensen die een bestaande woning kopen waarop al zonnepanelen zijn bevestigd. Zij kwamen niet in aanmerking voor een btw-teruggave, maar moesten bij aanmelding bij de KOR wel btw afdragen.


Teruggave btw op deel van woning?

Door de energieopwekking van de zonnepanelen op je woning wordt een deel van het pand (het dak) zakelijk gebruikt. De rechter heeft beslist dat daarom ook de btw die drukt op dit deel van het pand kan worden afgetrokken. Deze uitspraak had betrekking op een ondernemer die zijn woning voor 50% zakelijk gebruikte. Door de installatie van de zonnepanelen werd een groter deel van de woning zakelijk gebruikt en kon dus ook voor een groter deel van de woning de btw worden teruggevraagd. De Hoge Raad heeft met deze uitspraak ingestemd.


In een andere uitspraak heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist dat dit niet geldt voor een particulier, die de woning slechts zakelijk gebruikte voor het opwekken van energie via de zonnepanelen. De rechter kwam tot dit oordeel omdat de woning volgens de rechtbank naar haar aard bestemd is voor privédoeleinden. Dat bij de aanschaf van de woning rekening is gehouden met de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, is niet voldoende om te concluderen dat de woning in de hoedanigheid van ondernemer is gekocht. Ook speelt mee dat de zonnepanelen vooral bestemd zijn om het eigen energiegebruik te verminderen. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraak ook in hoger beroep in stand blijft. In soortgelijke situaties kan je daarom het beste je rechten veiligstellen door de aftrek ook te claimen. Wijst de fiscus dit af, dan kan je in bezwaar en beroep.


WOZ-waarde

De rechter heeft eerder beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van je pand toeneemt. Dit betekent onder meer dat je als eigenaar een hogere aanslag OZB krijgt en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kunt demonteren bij verhuizing, is niet van belang.


Tot slot

Als particulier is de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op je woning terug te vragen. In deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Wil je meer weten? Neem dan contact met ons op.


Commentaires


bottom of page