top of page

Andere berekeningsmethode btw bloemist

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Bloemisten die voor de btw het zogenaamde kasstelsel mogen toepassen, moeten vanaf 1 januari van dit jaar de btw anders berekenen. Dit vanwege het feit dat het convenant hieromtrent dat met de Vereniging Bloemist-Winkeliers was afgesloten, eerder is ingetrokken.


Meerdere btw-tarieven

Bloemisten hebben te maken met zowel het 9% btw-tarief als met het 21% btw-tarief. Is op grond van de bedrijfsadministratie niet vast te stellen welk tarief op welke goederen betrekking heeft, dan kan dit vanaf 1 januari 2021 op drie manieren forfaitair worden vastgesteld.


Drie methodes

Methode 1 | de ontvangsten worden naar de verschillende tarieven gesplitst. De inkopen moeten dan naar de winkelwaarde worden herleid. Dit geldt ook voor de verhouding van goederen belast met 9% en 21% btw. Deze verhouding wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de af te dragen btw.


Methode 2 | voor groepen van goederen die aan hetzelfde tarief zijn onderworpen, worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van die goederen. Het overblijvende deel van de ontvangsten wordt toegerekend aan de tot de andere tariefgroep behorende goederen.


Methode 3 | voor alle goederen worden de ontvangsten gesteld op de tot winkelwaarde herleide inkopen van de goederen, gesplitst naar de van toepassing zijnde tarieven.


Let op! Je moet jouw keuze melden bij je belastingkantoor. De gekozen methode moet je blijven toepassen tot aan het (boek)jaar dat volgt op het jaar waarin je de toepassing van de methode opzegt.Comments


bottom of page