top of page

Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking


In de huidige tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt komt het nogal eens voor dat aan een toekomstige werknemer al een auto ter beschikking wordt gesteld nog voordat hij begonnen is. Wat zijn hiervan de fiscale gevolgen?


Bijtelling auto

Als aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is in beginsel niet anders voor de werknemer waarvan de dienstbetrekking nog niet is begonnen. Het is namelijk een voordeel uit toekomstige dienstbetrekking.


Loon in natura

De bijtelling vanwege het privégebruik van de auto wordt aangemerkt als loon in natura. Je verwerkt de bijtelling in de aangifte loonheffingen over het tijdvak waarin de auto ter beschikking is gesteld. Over dat tijdvak betaal je dan geen loon in geld, maar je moet dus wel loonheffingen afdragen.


Bruteren

Het bedrag dat je moet inhouden, kan je verhalen op de werknemer. Je kan er ook voor kiezen om het bedrag te bruteren. Dit is een dure optie, omdat je dan ook de te betalen belasting over de bijtelling voor jouw rekening neemt.


Let op! Je mag de bijtelling voor de auto van de zaak niet onderbrengen in de werkkostenregeling om zo de belastingheffing bij de werknemer te voorkomen. Dit is een van de weinige uitzonderingen waarbij geen gebruik kan worden gemaakt van de WKR.


Meer weten?

De fiscale gevolgen zijn ook verwerkt in de Handreiking 'Geen zakelijke kilometers en bijtelling auto', een publicatie van de Belastingdienst. Heb je nog vragen? We helpen je graag.


bottom of page