top of page

Belastingdienst soepel bij vertraging BSN


Het verstrekken van een burgerservicenummer, BSN, loopt op dit moment vertraging op bij diverse gemeentes. Werkgevers zijn echter verplicht tijdig over het BSN van nieuw personeel te beschikken. De Belastingdienst heeft daarom bekendgemaakt soepel met deze verplichting om te gaan.


Nieuw personeel

Het aannemen van nieuw personeel brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet je onder meer de identiteit van nieuwe werknemer vaststellen en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bij de loonadministratie bewaren. Ook moet je beschikken over zijn of haar BSN.


Geen BSN, wat nu?

Door de vertraging bij gemeentes kan het voorkomen dat het nieuwe personeelslid nog niet over een BSN beschikt. Normaal gesproken moet je dan het zogenaamde anoniementarief toepassen, maar dit is een dure aangelegenheid. Daarom heeft de Belastingdienst aangekondigd clement op te treden.


Anoniementarief niet toepassen

Kan je aantonen dat je buiten jouw schuld en buiten de schuld van de nieuwe werknemer nog niet over zijn of haar BSN beschikt, dan kan je vragen om goedkeuring om het anoniementarief niet toe te passen. Je moet dan per brief of e-mail contact opnemen met het belastingkantoor.


Kommentare


bottom of page