top of page

Bespaar belasting in box 3 en voorkom belastingrente

Bijgewerkt op: 9 nov. 2023


EINDEJAARSTIP 2023 | Controleer de voorlopige aanslag 2023. Is de aanslag te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan. Als je ervoor zorgt dat je de voorlopige aanslag nog in 2023 betaalt, leidt dat tot een lager vermogen per 1 januari 2024 en bespaar je mogelijk belasting, zeker nu het tarief in box 3 per 2024 stijgt naar 36%.


In box 3 levert dit vooral een voordeel op als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen. Ook rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2024 een rente van 6% over de aanslag 2023 en het voornemen is zelfs om dit te verhogen tot 7,5%. Dit is hoog, zeker in vergelijking met de rente op een spaarrekening. Voorkom dus dat je deze hoge belastingrente verschuldigd wordt en controleer of jouw voorlopige aanslag 2023 juist is.


Tip: vraag ook een nieuwe, lagere voorlopige aanslag aan als jouw voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kan je niet ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag. Als je de aanslag meer dan acht weken vóór het einde van het jaar aanvraagt en de Belastingdienst slaagt er niet in de aanslag op tijd op te leggen zodat je nog dit jaar kan betalen, mag je op 1 januari toch rekening houden met deze belastingschuld.


Let op! Heb je in verband met bank- en spaartegoeden in box 3 al een voorlopige aanslag 2023 of vraag je deze binnenkort aan? Dan is het raadzaam om begin 2024 de situatie nogmaals onder de loep te nemen. Bij de voorlopige aanslag zal namelijk zijn gerekend met het voorlopige percentage voor inkomsten uit bank- en spaartegoeden (0,36%). Het werkelijke percentage wordt na afloop van 2023 bepaald. Op basis van de huidige situatie zal dit percentage definitief worden vastgesteld op circa 0,8. Dat betekent dat je nog moet bijbetalen. Doe je dat pas later omdat je bijvoorbeeld uitstel hebt om de aangifte in te dienen, dan zal de Belastingdienst (waarschijnlijk) 7,5% belastingrente in rekening brengen. En dat terwijl je bij de eerste opgave wellicht het goede vermogen hebt opgegeven.


Commentaires


bottom of page