top of page

Box 3? Wijzig vóór 1 mei 2024 voorlopige aanslag IB 2023!

Bijgewerkt op: 30 apr.


Heb je vermogen in box 3? Dan kan het in bepaalde situaties verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 de voorlopige aanslag IB 2023 aan te (laten) passen. Dit heeft te maken met verschillen tussen de voorlopige en de definitieve forfaitaire rendementspercentages.


Wat speelt er?

Box 3 is in 2023 ingedeeld in drie categorieën, te weten bank- en spaartegoeden, schulden en overige bezittingen met elk hun eigen forfaitair rendement. Voor de categorie bank- en spaartegoeden en schulden is het definitieve forfaitair rendement pas eind januari 2024 vastgesteld.

 

Om die reden heeft de Belastingdienst bij het opleggen van voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023 (IB 2023) voor box 3 rekening gehouden met een voorlopig forfaitair rendement van 0,36% voor bank- en spaartegoeden en 2,57% voor schulden. De definitieve rendementen die eind januari 2024 zijn vastgesteld wijken (flink) af met respectievelijk 0,92% en 2,46%.


Te lage voorlopige aanslag

Door deze afwijkende definitieve forfaitaire percentages kan, bij een gelijk vermogen in de voorlopige aanslag en de definitieve aanslag, toch meer inkomstenbelasting over 2023 verschuldigd zijn. Je voorlopige aanslag IB 2023 is dan te laag vastgesteld.


Belastingrente 7,5%

Als je op je definitieve aanslag IB 2023 als gevolg hiervan bij moet betalen, is over deze bijbetaling 7,5% belastingrente per jaar verschuldigd. Dit kan alleen voorkomen worden door óf vóór 1 mei 2024 de aangifte IB 2023 in te dienen óf vóór 1 mei 2024 een wijziging van je eerder opgelegde voorlopige aanslag IB 2023 aan te vragen.


Wie moet in actie komen?

Heb je:

  • op 1 januari 2023 box 3-vermogen, en

  • wordt de aangifte IB 2023 ná 30 april 2024 ingediend, en

  • is je voorlopige aanslag IB 2023 vóór 8 maart 2024 opgelegd?

 

Dan kan het verstandig zijn om vóór 1 mei 2024 in actie te komen en te verzoeken om wijziging van je voorlopige aanslag IB 2023.

 

Let op! Het ministerie van Financiën heeft aangegeven dat bij voorlopige aanslagen IB 2023 opgelegd vanaf 8 maart 2024 wel rekening gehouden wordt met de definitieve percentages van 0,92% en 2,46%.

 

Tip: heb je vragen over het voorgaande of wil je dat wij je voorlopige aanslag IB 2023 laten wijzigen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.


Overleg ministerie van Financiën

Diverse belangenorganisaties (Consumentenbond, Bond voor Belastingbetalers, SRA, NBA, NOB, RB en NOAB) hebben op 12 april 2024 over het voorgaande met het ministerie van Financiën gesproken. Het ministerie van Financiën erkent het probleem en is druk bezig om te onderzoeken hoe de belastingrente wellicht vermeden kan worden. De belangenorganisaties wilden veiligheidshalve echter niet wachten op de uitkomst van dit onderzoek en roepen daarom hun achterban op tot actie.

Comments


bottom of page