top of page

Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021


De onderhandelingen omtrent de Brexit verlopen moeilijk, waardoor de kans op een harde Brexit, het uittreden van het Verenigd Koninkrijk zonder handelsakkoorden, steeds reëler lijkt te worden. Wat betekent een harde Brexit voor btw-ondernemers en op welke manier kunnen zij zich hierop voorbereiden?


BUSINESS TO BUSINESS


Verrichten van diensten

Nederland - Verenigd Koninkrijk

Een dienst verricht aan een btw-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk is volgens de hoofdregel na een harde Brexit belast in het land van de afnemer, het Verenigd Koninkrijk. De btw-ondernemer vermeldt geen btw op de factuur maar de woorden 'VAT Out of Scope'. Deze omzet komt niet in de btw-aangifte.


Verenigd Koninkrijk - Nederland

Diensten die door een Nederlandse btw-ondernemer zijn afgenomen van een btw-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk, zijn na een harde Brexit belast in Nederland en aan te geven bij vraag 4b en 5b van de btw-aangifte, tenzij het gaat om een dienst waarvoor een uitzondering geldt.


Levering van goederen

Nederland - Verenigd Koninkrijk

Een levering van goederen aan een afnemer in het Verenigd Koninkrijk is na een harde Brexit export en wordt met 0% btw belast. Er moet aangifte ten uitvoer worden gedaan bij de Nederlandse Douane en deze omzet wordt aangegeven bij vraag 3a in de btw-aangifte. De btw-ondernemer moet de douanedocumenten bewaren in zijn administratie om het btw-tarief van 0% te onderbouwen.


Ook moet er invoeraangifte worden gedaan in het Verenigd Koninkrijk. Er zijn Nederlandse btw-ondernemers die hun klanten in het Verenigd Koninkrijk niet willen opzadelen met invoerformaliteiten en gaan de formaliteiten zelf verzorgen. Dit heeft tot gevolg dat deze btw-ondernemers een Engels btw-nummer moeten aanvragen, btw bij invoer moeten betalen en Engelse VAT in rekening moeten brengen.


Het Verenigd Koninkrijk gaat vanaf 2021 een regeling invoeren, zodat in het VK de btw bij invoer niet op hetzelfde moment als de invoer hoeft te worden betaald. De btw wordt betaald op de btw-aangifte en in dezelfde aangifte in aftrek gebracht. Deze regeling geldt voor alle btw-geregistreerde ondernemers in het VK. Het is raadzaam dat een Nederlandse btw-ondernemer die op deze wijze zaken wil doen, zich snel registreert omdat de doorlooptijd van de registratie op dit moment lang is.


Verenigd Koninkrijk - Nederland

Een Nederlandse btw-ondernemer die goederen in het Verenigde Koninkrijk koopt en importeert, moet na een harde Brexit bij de Nederlandse Douane een aangifte ten invoer indienen, invoerrechten betalen en btw over de invoer bij de Douane betalen om die vervolgens terug te vragen op de btw-aangifte bij vraag 5b, tenzij hij over een artikel 23-vergunning beschikt.


Een btw-ondernemer die een artikel 23-vergunning aanvraagt, mag de btw bij invoer van goederen aangeven in de btw-aangifte bij vraag 4a, in plaats van dat de btw direct bij invoer verschuldigd is. De btw over de invoer kan worden teruggevraagd bij vraag 5b van de btw-aangifte. De artikel 23-vergunning kan worden aangevraagd als aan de eisen daarvoor wordt voldaan:

  • De btw-ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd

  • De btw-ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen

  • De btw-ondernemer voert een aparte administratie waaruit blijkt hoeveel btw bij import verschuldigd is

  • De btw-ondernemer doet per maand of per kwartaal btw-aangifte

 

BUSINESS TO CONSUMERS


Verrichten van diensten

Een dienst verricht aan een consument in het Verenigd Koninkrijk door een btw-ondernemer in Nederland is, volgens de hoofdregel, belast in Nederland. De Nederlandse btw-ondernemer moet na een harde Brexit 21% of 9% btw in rekening brengen en dit aangeven in zijn btw-aangifte bij rubriek 1a of 1b.


Levering van goederen

Bij verkoop van goederen door een btw-ondernemer in Nederland aan consumenten is sprake van export en is 0% btw in Nederland verschuldigd. De btw-ondernemer in Nederland geeft dit aan in rubriek 3a van zijn btw-aangifte.

 

VOORBEREIDING OP EEN HARDE BREXIT


Btw-teruggave

Nederlandse btw-ondernemers die recht hebben op btw-teruggave van de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde btw, kunnen dit op de gebruikelijke manier via de portal van de Nederlandse Belastingdienst doen. Het is van belang dat de in 2020 in het Verenigd Koninkrijk betaalde btw vóór 1 januari 2021 teruggevraagd wordt.


EORI-nummer

Een Nederlandse btw-ondernemer heeft een EORI-nummer nodig om zaken te doen met btw-ondernemers buiten de EU. Een btw-ondernemer doet er verstandig aan om alvast na te gaan wat zijn EORI-nummer is of, indien nodig, aanvraagt zodat er geen handelsproblemen ontstaan na 1 januari 2021.


Artikel 23-vergunning

Vraag als Nederlandse btw-ondernemer een artikel 23-vergunning aan via de website van de Nederlandse Belastingdienst als je deze vergunning nog niet hebt.


Let op! De Brexit is en blijft een onzekere aangelegenheid maar een tijdige voorbereiding is van belang nu 1 januari 2021 steeds dichterbij komt.


Comments


bottom of page