top of page

Claim als co-ouder sneller de IACK


Ouders die na een echtscheiding de zorg voor één of meer kinderen jonger dan 12 jaar verdelen, hebben eerder recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Dit volgt uit een arrest van de Hoge Raad. De IACK bedraagt dit jaar in beginsel 11,45% van je inkomen met een maximum van € 2.881. Je moet wel ten minste € 5.072 verdienen of recht hebben op de zelfstandigenaftrek.


Verder gelden voor de IACK in 2020 de volgende voorwaarden:

  • Je hebt een kind dat geboren is ná 31 december 2007 en in 2020 minstens 6 maanden is ingeschreven op jouw woonadres. Ben je co-ouder, dan mag jouw kind ook zijn ingeschreven op het adres van je ex.

  • Je hebt geen fiscale partner of je hebt minder dan 6 maanden een fiscale partner. Of je hebt langer dan 6 maanden een fiscale partner én je verdient minder dan je fiscale partner.


Wanneer ben je co-ouder?

De Belastingdienst hanteert voor co-ouders een strikte definitie. Volgens deze definitie ben je co-ouder als je kind elke week minstens drie hele dagen bij jou woont, én minstens drie hele dagen bij je ex. Voor de berekening hiervan mag je zelf bepalen op welke dag de week begint. Ook als je kind om en om één week bij jou en de andere week bij je ex is, voldoe je aan de voorwaarde voor co-ouderschap.


In een zaak die dit jaar speelde voor de Hoge Raad, werd deze definitie te eng bevonden. Volgens het arrest is het voldoende als de zorg voor de kinderen gelijkelijk en in een ander duurzaam ritme verdeeld wordt. In deze zaak werd een omgangsregeling gehanteerd volgens een tweewekelijks schema. De dochter verbleef vanaf de maandag eerst twee dagen bij de vader, dan twee dagen bij de moeder, vervolgens weer vier dagen bij de vader en daarna weer zes dagen bij de moeder. Volgens de Hoge Raad bestaat er ook dan recht op de IACK.


Let op! Co-ouders kunnen volgens dit arrest dus eerder de IACK claimen. Voor de jaren uit het verleden kan dit nog tot vijf jaar terug via een bezwaar of verzoek tot vermindering


Comments


bottom of page