top of page

Controleer op tijd de beschikking Wtl 2023!


Had je in 2023 recht op LIV, jeugd-LIV en/of een LKV, dan heb je waarschijnlijk een voorlopige berekening Wtl 2023 ontvangen. Controleer deze op tijd. Je hebt nog tot en met 1 mei 2024 om eventuele fouten te corrigeren.


LIV 2023

Je kon in 2023 recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) voor werknemers die rond het minimumloon verdienden (gemiddeld per uur van minimaal € 12,04  tot en met maximaal € 15,06). Er gelden nog meer voorwaarden waaraan moet zijn voldaan, onder meer dat voor de werknemer in 2023 minimaal 1248 uren verloond zijn.

 

Tip: alle voorwaarden voor het LIV vind je hier.

 

Jeugd-LIV 2023

Je kon in 2023 recht hebben op jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) voor werknemers die op 31 december 2022 18, 19 of 20 jaar oud waren. Deze werknemers moesten in 2023 een gemiddeld uurloon hebben dat rond het minimumjeugdloon lag.

 

Tip: alle voorwaarden en de uurloongrenzen voor het jeugd-LIV zijn hier te vinden.

 

LKV

Je kon in 2023 onder meer recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV) als je werkeloze oudere werknemers of arbeidsgehandicapte werknemers in dienst had.

 

Tip: er zijn nog meer werknemers waarvoor je mogelijk recht had op een LKV. Alle voorwaarden vind je hier.

 

Voorlopige berekening Wtl 2023

Het UWV heeft voorlopig berekend hoeveel recht je voor het jaar 2023 hebt op LIV, jeugd-LIV en/of LKV. Deze voorlopige berekening sturen zij je toe in de voorlopige berekening Wtl die je uiterlijk op 14 maart 2024 ontvangen zou moeten hebben.


Controleer of laat controleren!

Het is belangrijk dat je deze voorlopige berekening Wtl 2023 controleert. Klopt de berekening niet of heb je ten onrechte geen voorlopige berekening ontvangen, dan heb je tot en met 1 mei 2024 om dit te corrigeren.

 

Let op! Alle correcties na 1 mei 2024 worden niet meer meegenomen in de definitieve berekening van je rechten op LIV, jeugd-LIV en LKV voor het jaar 2023.


Correctieberichten

Corrigeren kan via correctieberichten op de ingediende aangiften loonheffingen. Neem daarvoor contact met ons op.

 

Heb je uiterlijk 14 maart 2024 geen voorlopige berekening Wtl 2023 ontvangen, dan moet zo spoedig mogelijk contact gezocht worden met het UWV. Ook daarvoor neem je contact met ons op.

Comments


bottom of page