top of page

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Als je in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heb je van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten zijn tot en met 1 mei te wijzigen.


LIV, jeugd-LIV en LKV

Bovengenoemde regelingen zijn een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers met een laag loon, jeugdigen met een laag loon en werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst hebben. In de berekening zie je voor welke werknemers je recht hebt op een tegemoetkoming en voor welk bedrag.


Aangifte onjuist?

De tegemoetkomingen worden gebaseerd op je aangiften loonheffingen. Zit hierin een fout, dan moet je je aangifte corrigeren. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je minder tegemoetkoming krijgt dan waar je recht op hebt. Krijg je door een fout te veel aan tegemoetkoming, dan wordt dit later teruggevorderd. Daarbij kan een boete opgelegd worden en rente geheven.


Extra aandacht: doelgroepverklaring

Voor het LKV heb je een zogenaamde doelgroepverklaring nodig. Was jouw aanvraag op 31 januari 2021 nog in behandeling, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kan je dit nog tot uiterlijk 1 mei via een correctie doorgeven aan de Belastingdienst.


Extra aandacht: overgangsregeling

Kom je in aanmerking voor de overgangsregeling premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer, dan moet je in je aangiften over 2020 aangeven dat je het LKV aanvraagt voor jouw werknemer. Als je dit vergeten bent, is er geen LKV toegekend in de voorlopige berekening. Ook in dat geval moet je uiterlijk 1 mei een correctie naar de Belastingdienst sturen.


Contact

Bij andere onjuistheden in de voorlopige berekening of als je deze naar jouw mening ten onrechte niet hebt ontvangen, moet je contact opnemen met het UWV.


Vragen over de voorlopige berekening? Neem dan contact met ons op.


Comments


bottom of page