top of page

Corona | Akkoord over huuropschorting winkeliersEr is een akkoord over huuropschorting voor winkeliers die door de coronacrisis in de problemen komen. De retailsector heeft hierover met verhuurders en andere partijen afspraken gemaakt. Omzetdaling De huuropschorting is mogelijk bij een omzetverlies van minstens 25% over de maanden april, mei en juni. De huuropschorting bedraagt dan minstens 50%, als het omzetverlies het gevolg is van het coronavirus. Noodzakelijk en mogelijk Uitgangspunt van de huuropschorting is dat deze noodzakelijk moet zijn voor de betrokken winkelier, maar anderzijds ook mogelijk moet zijn voor de verhuurder. Geen uitzettingen Onderdeel van het akkoord is ook dat er geen huuruitzettingen zullen plaatsvinden. Kwijtschelding De huuropschorting is onderdeel van een breder akkoord tussen de retailsector, verhuurders, banken en de overheid. Dit akkoord bevat op langere termijn ook de mogelijkheid tot kwijtschelding van huurschulden. Er zal dan eerst worden onderzocht wat de werkelijke schade voor de betreffende winkelier is. Geen verplichting Het akkoord is een afspraak tussen vertegenwoordigers van genoemde sectoren, maar bevat geen wettelijke verplichting. Er is wel een verwachting dat partijen zich eraan zullen houden, daar waar eerdere afspraken niet mogelijk bleken.

Komentarze


bottom of page