top of page

Corona en uitstel van betaling

Bijgewerkt op: 8 feb. 2022


SPECIAL LONEN | Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Veel ondernemers hebben hun loonheffingen, btw en/of bijdragen voor het bedrijfspensioenfonds op de uiterste betaaldatum van het inmiddels verstreken tijdvak niet kunnen betalen.


Het belastinguitstel voor ondernemers was in eerste instantie op 1 oktober 2021 beëindigd, maar is verlengd tot en met 31 maart 2022.


Wat betekent dit?

Ondernemers die al gebruikmaken van uitstel van betaling, hoeven geen actie te ondernemen. Degenen die hier nog geen gebruik van hebben gemaakt of hun belastingschuld al volledig hebben afgelost, kunnen tot en met 31 maart 2022 uitstel van betaling aanvragen.


Let op! Het uitstel betreft belastingen waarvan de uiterste betaaldatum voor 1 april 2022 ligt.


Alle belastingen waarvoor men op of na 1 april 2022 aangifte doet, moet men weer op tijd betalen. Ook belastingaanslagen waarvan de uiterste betaaldatum op of na 1 april 2022 ligt, moeten ondernemers betalen.


Bijzonder uitstel

Tot en met 31 maart 2022 geldt dat bijzonder uitstel mogelijk is voor:

 • de inkomstenbelasting

 • de vennootschapsbelasting

 • de loonbelasting

 • de omzetbelasting

 • de kansspelbelasting

 • de accijnzen

 • de verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

 • de assurantiebelasting

 • de verhuurderheffing

 • de energiebelasting

 • andere milieubelastingen


Let op! Ondernemers die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting hoeven geen melding betalingsonmacht meer te doen voor de loonheffingen en btw als zij die niet (tijdig) hebben betaald. Belangrijk is dan wél om uitstel van betaling aan te vragen. Ondernemers moeten wél op tijd aangifte blijven doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen.


Comentarios


bottom of page