top of page

Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting


Volgens de Wet verbetering poortwachter moet je als werkgever je best doen om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen. Corona kan hieraan soms in de weg staan en is dan een ‘deugdelijke’ reden dat je niet aan deze verplichting kan voldoen.


Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De wet kent diverse verplichtingen voor werkgever en werknemer. Zo moet bijvoorbeeld na zes weken ziekte door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij weer aan het werk denkt te gaan.


Corona verhindert re-integratie

In bepaalde gevallen kan corona in de weg staan aan jouw re-integratieverplichtingen. Het UWV kan de verplichtingen dan versoepelen als je een ‘deugdelijke grond’ kan aanvoeren.


Deugdelijke gronden

Het UWV kent drie deugdelijke gronden. Dit is ten eerste de verplichte sluiting van je bedrijf vanwege corona. Ook de bedrijfssluiting na herplaatsing bij de nieuwe werkgever of onvoldoende digitale vaardigheden voor begeleiding op afstand is een deugdelijke grond, evenals het niet kunnen bieden van passend werk, bijvoorbeeld als gevolg van coronamaatregelen.


Let op! Het niet kunnen beschermen tegen coronabesmetting of het niet kunnen doorbetalen van het loon, zijn geen deugdelijke gronden.


Re-integratieverslag

Je bent ook wettelijk verplicht om na twintig maanden ziekte een re-integratieverslag op te (laten) stellen. Vanwege dringende redenen is echter uitstel mogelijk. Dit kunnen ook redenen zijn die samenhangen met corona. Je moet dan contact opnemen met het UWV.


Vragen over verplichtingen inzake de Wet verbetering poortwachter in coronatijd? Laat het ons weten.


Comments


bottom of page