top of page

Corona | Tegemoetkoming sierteelt geopend


Op 7 mei is de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw geopend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


De tegemoetkoming is voor ondernemingen in betreffende sectoren die in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet (telers) of brutowinst (groothandelsbedrijven) door de coronamaatregelen hebben geleden. Ze kunnen één keer een tegemoetkoming krijgen met de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. De regeling geldt voor ondernemers die werken in de volgende sectoren:

 • Teelt van bloembollen;

 • Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond;

 • Teelt van overige sierplanten in de volle grond;

 • Teelt van perkplanten in de volle grond;

 • Teelt van perkplanten onder glas;

 • Teelt van potplanten onder glas;

 • Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond;

 • Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas;

 • Groothandelaren in de producten van de teelten die hierboven staan;

 • Wegtransporteurs die transporteren van telers naar veilingen en groothandelaren van: • bloembollen • sierplanten • perkplanten • potplanten • snijbloemen • heesters • boomkwekerijgewassen

 • Vermeerderaars van: • sierplanten • perkplanten • potplanten

 • Veilingen van sierteeltproducten;

 • Voedingstuinbouw: Telers en groothandelaren. Alleen voor de leveringen aan bedrijven die in KVK staan ingeschreven met een hoofdactiviteit zoals in Tabel 2 Klanten voedingstuinbouw. En met de code van de Standaard bedrijfsindeling (SBI) die daarbij hoort. Of een vergelijkbare unieke aanduiding. Dat kunnen directe en indirecte leveringen zijn. Deze leveringen zijn in elk geval 75% van uw totale omzet.


Voor de tegemoetkoming gelden de volgende voorwaarden Je hebt in de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020:

 • in elk geval 30% minder omzet of bruto winst;

 • een doorlopende productie, maar weinig omzet;

 • producten die niet of slecht houdbaar zijn, met weinig of geen andere mogelijkheden om ze toch te gebruiken;

 • te maken met een seizoenspiek in productie, bezetting van personeel en omzet.

In jouw bedrijf:

 • vraag je voor je werknemers geen ontslag aan bij UWV om bedrijfseconomische redenen;

 • houd je je werknemers zoveel mogelijk in dienst;

 • blijft de loonsom zoveel mogelijk gelijk;

 • betaal je het loon van de werknemers door. Dat geldt voor alle contractvormen.

Krijg je voor dezelfde schade andere financiële steun? Deze bedragen moet je van de tegemoetkoming afhalen. Je krijgt bijvoorbeeld al een andere tegemoetkoming of geld van je verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee. Aanvragen kan vanaf nu tot en met 4 juni 2020, digitaal via eHerkenning niveau 1 of hoger. Let op! Deze regeling is pas definitief na goedkeuring door de Europese Commissie en publicatie in de Staatscourant. Met het oog op de snelheid kan je, vooruitlopend op de goedkeuring, je alvast aanmelden. Meer informatie over de regeling vind je op de website van de RVO. Bron: RVO.nl

コメント


bottom of page