top of page

Corona | Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check!


Ben je als ondernemer of zzp’er sterk in inkomen achteruitgegaan door de coronacrisis, dan heb je wellicht recht op een tegemoetkoming via de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Of je hier recht op hebt, kom je makkelijk te weten via de Tozo-check. Tozo De tegemoetkoming volgens de Tozo bestaat uit een tijdelijke inkomensaanvulling voor maximaal drie maanden tot het sociaal minimum. Daarnaast kan je een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal, bij een acuut liquiditeitsprobleem. Tozo-check De check vind je op krijgiktozo.nl en is gepubliceerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De check betreft een aantal ja/nee vragen. Na invulling ervan weet je of je al dan niet recht hebt op de tegemoetkomingen van de Tozo. Zo ja, dan kan je door het invullen van jouw postcode de Tozo aanvragen via je gemeente. Ja/nee vragen De gestelde vragen zijn duidelijk en spreken veelal voor zich. Allereerst wordt gecheckt of je inderdaad onder het bestaansminimum terecht zal komen of al bent gekomen, en of er liquiditeitsproblemen zijn. Daarna volgen vragen over onder meer leeftijd – minimaal 18 jaar – , de vestigingsplaats van je bedrijf en het aantal gewerkte uren in het bedrijf. Vragen over de Tozo-regeling of Tozo-check? Neem dan gerust contact op.

Comments


bottom of page