top of page

Corona | Uitstel aanvraag en mededeling WBSO


RVO.nl heeft de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van de Wet Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en het doorgeven van de SO-uren van 2019 verlengd. Dit om ondernemers tegemoet te komen die momenteel druk zijn met andere zaken als gevolg van de coronacrisis. Uitstel aanvraag Wil je WBSO-aanvragen met startmaand april 2020, dan moet je normaal gesproken uiterlijk 31 maart een aanvraag indienen. Deze termijn is verlengd tot en met 5 april 2020. WBSO Ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor kosten die verband houden met innovatieve activiteiten. Dit betreft een korting op de loonheffing voor werkgevers en een extra aftrek voor zelfstandig ondernemers die WBSO-activiteiten ontplooien. Uitstel mededeling 2019 Werkgevers die in 2019 WBSO hebben aangevraagd, moeten normaal gesproken vóór 1 april van het erop volgende jaar het aantal WBSO-uren doorgeven aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Vanwege de coronacrisis is ook hiervoor uitstel verleend tot en met 15 juni 2020.

Comments


bottom of page