top of page

Corona | Versoepeling belastinguitstel en uitstel voor meer belastingen


Door het coronavirus verkeren diverse ondernemers in financiële moeilijkheden. Het kabinet heeft daarom besloten ruimhartiger uitstel van betalen van belastingen te verlenen dan tot nu toe het geval was. Meerdere belastingen Uitstel was al mogelijk voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Daar komen bij:

  • kansspelbelasting;

  • accijnzen;

  • verbruiksbelasting alcoholvrije dranken;

  • assurantiebelasting;

  • verhuurderheffing;

  • energiebelasting en

  • andere milieubelastingen.

Dit geldt ook voor vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland. Eén uitstelverzoek Voor uitstel van betaling van deze belastingen hoeft slechts één uitstelverzoek worden ingediend. Het uitstel geldt dan niet alleen voor de bestaande belastingschuld, maar ook voor de schulden die er in de drie daarop volgende maanden bijkomen. Tot 19 juni Voor alle genoemde belastingen geldt het versoepelde uitstelbeleid tot in ieder geval 19 juni 2020. Het digitale uitstelformulier wordt de komende dagen zodanig aangepast dat ook de nieuwe maatregelen hierin komen. Let op! Ondernemers moeten wel op tijd aangifte doen, want ze kunnen pas uitstel van betaling aanvragen nadat zij een aanslag of naheffingsaanslag van de Belastingdienst hebben ontvangen. Energiebelasting Voor de energiebelasting is een aparte regeling getroffen. Daardoor levert het uitstel ook voordeel op voor afnemers van elektriciteit en aardgas die in de financiële problemen komen, zoals de sierteelt. Langer uitstel mogelijk Als uitstel voor drie maanden onvoldoende is, kunnen ondernemers ook voor een langere periode uitstel vragen. Ondernemers met een belastingschuld van minder dan € 20.000 kunnen langer uitstel krijgen door bewijsstukken te sturen waaruit blijkt dat de omzet of de bestellingen/reserveringen aanzienlijk zijn gedaald ten opzichte van vorige maanden. Let op! Bij een hogere belastingschuld is een verklaring nodig van een derde deskundige, zoals een accountant. De exacte eisen hiervoor worden nog bekend gemaakt. G-rekening Bedrijven die een G-rekening gebruiken, kunnen bij de Belastingdienst verzoeken het tegoed op deze rekening te deblokkeren. Zo kunnen tijdelijk ook bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor de loonheffing of btw. Als deze ondernemers uitstel van betaling hebben aangevraagd, krijgen ze op deze manier dezelfde voordelen als ondernemers zonder G-rekening. Heb je vragen over de versoepelde regeling over uitstel van belastingen? Neem dan gerust contact met ons op.

Comments


bottom of page