top of page

Deadline vaststellen TVL Q4 2020 verlengd naar 1 september


Ondernemers krijgen twee maanden langer de tijd om aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) de definitieve omzetdaling door te geven in het kader van de TVL over het vierde kwartaal van 2020, de periode oktober t/m december 2020. De gegevens moeten vóór 1 september van dit jaar worden aangeleverd in plaats van 1 juli.


TVL

De tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten van ondernemers die door corona minstens 30% minder omzet hebben gedraaid. De tegemoetkoming bedroeg in het vierde kwartaal van 2020 maximaal 70% bij 100% omzetverlies.


Voorschot

Op basis van een schatting van het omzetverlies wordt 80% van de TVL als voorschot uitgekeerd. Later moet de definitieve omzetdaling worden doorgegeven aan de RVO. De definitieve omzetdaling in het vierde kwartaal van 2020 moet je dus vóór 1 september van dit jaar aanleveren.


Btw-aangiftes

De omzet moet bij voorkeur aangeleverd worden via de btw-aangiftes, maar een uitdraai uit het boekhoudprogramma of via een goedgekeurde jaarrekening is ook mogelijk.


Definitieve vaststelling

De definitieve vaststelling van de TVL volgt maximaal 16 weken later. Daarna volgt uitbetaling van het restant aan TVL. Heb je het omzetverlies te royaal ingeschat, dan moet je mogelijk TVL terugbetalen. Hiervoor zijn desgewenst betalingsregelingen mogelijk.


bottom of page