top of page

EINDEJAARSTIP – Speel in op aftrekbeperking box 1


De tarieven in box 1 blijven volgend jaar vrijwel gelijk. De meeste aftrekposten gaan echter volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt als jouw inkomen meer dan € 69.398 bedraagt en je aftrekposten (deels) tegen het hoogste tarief kan aftrekken. Dit jaar kan dat nog tegen 43%.


In 2022 komen aftrekposten in aftrek tegen maximaal 40%. Het maximum aftrekpercentage wordt voor het overgrote deel van de aftrekposten verder afgebouwd naar 37,05% in 2023.


Tip: speel hierop in door aftrekposten zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Een gift van bijvoorbeeld € 10.000 aan een ANBI levert je tegen het maximumtarief nu in beginsel nog een maximaal fiscaal voordeel op van € 4.300. In 2022 levert dezelfde gift je nog maar een maximaal voordeel op van € 4.000 en in 2023 van € 3.705.


Voordeel aftrekpost € 10.000

Jaar Tarief Voordeel

2021 43% € 4.300

2022 40% € 4.000

2023 37,05% € 3.705


Naast aftrekposten voor ondernemers gaat het om uitgaven voor onderhoudsverplichtingen, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, aftrekbare giften, het restant persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en verliezen op beleggingen in durfkapitaal. Voor zover mogelijk is het verstandig deze aftrekposten naar voren te halen.


Comments


bottom of page