top of page

EINDEJAARSTIP – Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor een milieuvriendelijke auto


Schaf je nog in 2021 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor elektrische auto’s, voor waterstofpersonenauto’s en voor zonnecelpersonenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor waterstofpersonenauto’s geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten).


Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.


Soort auto MIA % Max. in aanmerking te nemen VAMIL

investeringsbedrag

Elektrische auto

(CO2-uitstoot = 0) 13,5% € 40.000 Nee

Waterstof personenauto

(CO2-uitstoot = 0) 36% € 75.000 Ja

Zonnecel personenauto 36% € 75.000 Nee


Let op! In 2021 kan je voor maximaal 10 elektrische auto’s in aanmerking komen voor de MIA.


Verhoging percentages

De percentages van de MIA worden in 2022 verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Het is echter nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2022 gaan gelden voor de milieuvriendelijke auto en welk percentage dan gaat gelden, omdat de nieuwe milieulijsten voor de MIA 2022 pas eind 2021 bekend worden gemaakt.


Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2021 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag op deze laadpaal voor 75% willekeurig afgeschreven worden (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.


Let op! Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL, moet je je investering binnen drie maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan, melden bij rvo.nl. Ben je te laat, dan kom je niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Comments


bottom of page