top of page

Extra opletten bij belastingaangifte 2020


Vanaf 1 maart kunnen ondernemers en particulieren weer aangifte doen voor het jaar 2020. Vanwege corona is het wel zaak om dit jaar extra op te letten. Wat zijn specifieke aandachtspunten?


Afwijkend inkomen

Voor veel belastingplichtigen, ondernemers en particulieren, zal vanwege corona het inkomen van vorig jaar kunnen afwijken met dat van voorgaande jaren. Hiermee is door de Belastingdienst veelal nog geen rekening gehouden.


Tozo of TOFA?

De Belastingdienst heeft al wel rekening gehouden met een afwijkend inkomen als gevolg van een aanvraag van de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en TOFA (Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten). Heb je recht op een van deze steunmaatregelen? Dan hoeft alleen gecontroleerd te worden of de vooraf ingevulde gegevens kloppen.


Hypotheekrente

Speciale aandacht verdient de aftrek van hypotheekrente. Vanwege de introductie van een zogenaamde betaalpauze – je hebt dan uitstel van betaling van hypotheekrente gehad - kan de aftrek over 2020 lager zijn dan normaal. Dit geldt vaak ook als een hypotheek in 2020 opnieuw is afgesloten, omdat de rente dan meestal lager ligt dan in het verleden.


Vaste lasten

In de aangifte moeten ondernemers ook rekening houden met het feit dat de tegemoetkomingen voor vaste lasten vanwege corona in de vorm van TOGS en TVL onbelast zijn. De kosten zijn daarentegen wel integraal aftrekbaar van de winst.


Zelfstandigenaftrek

In de aangifte wordt ook gewezen op het feit dat het zogenaamde urencriterium voor ondernemers vanwege corona versoepeld is. Dit betekent dat ondernemers die vanwege corona minder uren in het bedrijf hebben gewerkt, toch aan het urencriterium kunnen voldoen. Daardoor hoeft het recht op enkele faciliteiten voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek, niet verloren te gaan.


Individuele omstandigheden

Wie aangifte doet moet zelf rekening houden met een eventuele wijziging in 2020 van zijn individuele omstandigheden, zoals werkloosheid, een huwelijk of echtscheiding. Ook hierdoor kan de aangifte van 2020 fors afwijken van die van voorgaande jaren.


Vragen over de aangifte over het jaar 2020? Laat het ons weten.


Comments


bottom of page