top of page

Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023


Kleine werkgevers ontvangen in 2022 en 2023 eenmalig een extra verlaging van hun Aof-premie (Arbeidsongeschiktheidsfonds). De verlaging bedraagt in 2022 € 300 miljoen en in 2023 € 150 miljoen.


Gedifferentieerde Aof-premie

De verlaging komt bovenop de geplande verlaging als gevolg van de in 2018 aangekondigde invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Dat is een tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Het wetsvoorstel daarvoor is begin september ingediend. Met het wetsvoorstel wordt de Aof-premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. De wet moet op 1 januari 2022 ingaan.


Kleine werkgever?

Een kleine werkgever heeft een loonsom tot 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar. Bij (middel)grote werkgevers ligt de totale loonsom hoger.


Budget oorspronkelijk voor 2021

In 2021 is er € 450 miljoen beschikbaar voor lastenverlichting voor kleine bedrijven. De invoering van de gedifferentieerde Aof-premie bleek per 1 januari 2021 echter niet te realiseren. In overleg met MKB-Nederland heeft minister Koolmees van SZW besloten om dit budget voor 2021 door te schuiven naar 2022 en 2023.


Commentaires


bottom of page