top of page

Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend


De staatssecretaris heeft de forfaits in box 3 voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Voor spaartegoeden bedraagt dit forfait in 2022 0%, voor schulden 2,28%. Het forfait voor overige bezittingen was al langer bekend en bedraagt 5,53%.


Box 3 in 2022

In 2022 wordt het box 3-inkomen nog op twee manieren berekend:

  • volgens de oude manier, waarbij wordt uitgegaan van forfaits en een fictieve verdeling van je vermogen, en

  • volgens de nieuwe manier, waarbij wordt uitgegaan van forfaits en de daadwerkelijke verdeling van je vermogen.

Let op! 2022 is het laatste jaar waarin het box 3-inkomen nog op twee manieren berekend wordt. Vanaf 2023 wordt alleen nog de nieuwe manier door de Belastingdienst toegepast.


Nieuwe manier

De nieuwe manier van berekenen van de box 3-heffing gaat uit van forfaits voor drie vermogensgroepen te weten banktegoeden, overige bezittingen en schulden.

  • Het forfait voor banktegoeden is gebaseerd op de gemiddelde rente op deposito’s. Voor het belastingjaar 2022 is dit 0%. Voor het belastingjaar 2021 bedroeg dit nog 0,01%.

  • Het forfait voor overige bezittingen is gebaseerd op het forfait uit rendementsklasse II van de oude manier van berekenen van de box 3-heffing. Voor het belastingjaar 2022 is dit 5,53%. Voor het belastingjaar 2021 bedroeg dit nog 5,69%. Voor het jaar 2023 bedraagt dit 6,17%.

  • Het forfait voor schulden is gebaseerd op de gemiddelde hypotheekrente. Voor het belastingjaar 2022 is dit 2,28%. Voor het belastingjaar 2021 bedroeg dit nog 2,46%.

Op basis van de forfaits van de verschillende vermogensgroepen wordt het totale forfaitaire rendement berekend. Dit vormt de basis voor de nieuwe manier van berekenen van de box 3-heffing. Die wordt vergeleken met de oude manier van berekenen. Bij de vaststelling van de box 3-heffing in 2022 houdt de Belastingdienst automatisch alleen rekening met de laagste uitkomst van de twee berekeningen.


Maak bezwaar

Vanaf 1 maart 2023 is het mogelijk om aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen. Overleg na ontvangst van je definitieve aanslag 2022 met je relatiebeheerder of bezwaar maken verstandig is. Inmiddels is namelijk al enige rechtspraak verschenen over de vraag of recht bestaat op verdere verlaging van de box 3-heffing als het werkelijke rendement lager is. Deze rechtspraak ligt echter niet allemaal op één lijn en de Hoge Raad moet nog oordelen.


Tip: de eerste definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2022 worden op zijn vroegst vanaf mei 2023 opgelegd. Op dat moment is hopelijk ook meer bekend over de wijze waarop je bezwaar zou moeten maken en of dat ook zin heeft.


Let op! Ontvang je een definitieve aanslag over een eerder belastingjaar, dan is het advies om met ons te overleggen of bezwaar maken verstandig is. Dat lijkt op dit moment in ieder geval verstandig als jouw werkelijke rendement lager is dan het rendement waarmee in de definitieve aanslag is gerekend.


Comments


bottom of page