top of page

Forse uitbreiding steunpakket: er wijzigt veel!


Ondernemers die vanwege de coronamaatregelen fors gedupeerd worden, krijgen opnieuw financiële compensatie. Bestaande maatregelen worden verbeterd en nieuwe geïntroduceerd.


Tegemoetkoming loonkosten

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW wordt niet versoberd maar juist verruimd. Zo gaat de maximale compensatie 85% bedragen in plaats van 80% nu, bij 100% omzetverlies. De voorziene vermindering van het maximum per werknemer per 1 april van twee keer naar één keer het maximum dagloon, is van de baan.


Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Ook de TVL wordt verruimd. Vanaf 30% omzetverlies krijgt een ondernemer 85% van de vaste lasten vergoed. De vergoeding kent dus geen aflopende staffel meer. De regeling is vanaf 1 januari ook geopend voor bedrijven met meer dan 250 werknemers in dienst. Bovendien komt er een soortgelijke regeling voor de land- en tuinbouw.


Het maximum van de TVL gaat verder omhoog van € 90.000 naar € 330.000 en naar € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De minimum van de TVL gaat omhoog van € 750 naar € 1.500. Bovendien komt er extra steun via de TVL voor starters.


Verhoging voorraadsubsidie

Vanwege de lockdown voor niet-essentiële winkels gaat de voorraadsubsidie voor de detailhandel in de non-food ook omhoog. De opslag op de TVL bedraagt in het eerste kwartaal van 2021 21%. Dit komt neer op een subsidie van 17,85% van de omzet (21% x 85%). Het maximum wordt eveneens verhoogd naar € 200.000. De subsidie wordt niet beperkt door de maxima van de TVL zelf.


Geen vermogenstoets Tozo

De Tozo krijgt per 1 april 2021 toch geen vermogenstoets, zoals eerder gepland. Dit betekent dat zelfstandigen ook in aanmerking komen voor inkomensondersteuning als het inkomen onder het sociaal minimum daalt en men over vermogen beschikt.


Extra fiscale maatregelen

Er is ook een fiscaal pakket aan extra maatregelen gelanceerd:

  • de vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt ook in 2021 voor de eerste € 400.000 van de loonsom 3%;

  • het uitstel van betaling van belastingschulden wordt verlengd tot 1 juli 2021. Aflossen moet vanaf 1 oktober. Dit betekent een verlenging van beide maatregelen met drie maanden;

  • dga’s mogen het gebruikelijk loon ook in 2021 lager vaststellen als de omzet met minstens 30% is gedaald. De daling mag maximaal evenredig zijn aan de omzetdaling in 2021 ten opzichte van 2019;

  • zelfstandig ondernemers mogen voor de periode 1 januari t/m 30 juni 2021 voor het urencriterium, dat onder meer bepalend is voor het recht op zelfstandigenaftrek, uitgaan van minstens 24 gewerkte uren per week;

  • vaste reiskostenvergoedingen voor het woon-werkverkeer mogen tot 1 april van dit jaar aan thuiswerkers onbelast worden doorbetaald.


コメント


bottom of page