top of page

Geen onkostenvergoeding in plaats van gebruikelijk loon dga


Als dga of partner van een dga ben je verplicht ten minste een ‘gebruikelijk loon’ op te nemen als je werkzaamheden voor de bv verricht. Je mag dit gebruikelijk loon niet vervangen door een onkostenvergoeding.


Hoogte gebruikelijk loon

Het gebruikelijk loon moet in 2020 ten minste € 46.000 bedragen. Het kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, als een van deze bedragen meer is dan € 46.000.


Alleen onkostenvergoeding

Eerder besliste het gerechtshof Amsterdam dat het in strijd is met de wet om in plaats van een gebruikelijk loon alleen een onkostenvergoeding toe te kennen. Dit is ook niet mogelijk bij geringe werkzaamheden. Een startende ondernemer had in plaats van het gebruikelijk loon zichzelf een onkostenvergoeding toegekend. Dit werd afgewezen door het hof. Omdat het in deze zaak ging om een bv die in mei van het jaar gestart was, werd het gebruikelijk loon door het hof wel beperkt tot een bedrag van € 27.500.


Let op! Startende bv’s kunnen onder voorwaarden een lager gebruikelijk loon uitbetalen dan het minimum van € 46.000.


Voorwaarden

Een lager gebruikelijk loon is toegestaan voor innovatieve starters en voor starters die het gebruikelijk loon door het opstarten van de onderneming niet kunnen betalen, bijvoorbeeld als er veel is geïnvesteerd of als de bv een lage cashflow heeft. Dit mag maximaal gedurende drie jaar.


Let op! Innovatieve bedrijven moeten onder meer over een S&O-verklaring beschikken om een lager gebruikelijk loon te mogen betalen.


Komentáře


bottom of page