top of page

Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit?


Als vrijwilliger kan je soms vanwege het vrijwilligerswerk giften aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Welke zijn dit?


Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding

Als je recht hebt op een vrijwilligersvergoeding, is deze misschien als gift af te trekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat je door een regeling van de instelling recht hebt op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet.


Let op! De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht moet ook bereid én in staat zijn om je de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de instelling onvoldoende financiële middelen hiervoor, dan kan de vrijwilligersvergoeding alsnog niet als gift afgetrokken worden.


Andere voorwaarden voor de giftenaftrek

Een andere voorwaarde is dat de instelling - waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht - een ANBI of culturele ANBI is. Deze instelling moet aan jou een verklaring geven dat vrijwilligerswerk is gedaan.


Let op! Alleen als voldaan is aan álle voorwaarden, kan de vrijwilligersvergoeding als gift in aftrek komen. In de praktijk blijkt dit weleens mis te gaan.


Gemaakte kosten als gift aftrekken

Maak je kosten voor het vrijwilligerswerk? Dan zijn deze kosten soms als gift in aftrek te brengen.


Dat kan als je de kosten niet vergoed kan krijgen of hier vrijwillig van afziet. Het moet wel gaan om kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed behoren te worden. Denk hierbij aan reiskosten, portokosten, kosten voor papier, autokosten et cetera.


Tip: voor autokosten geldt een vast bedrag van € 0,19 per kilometer. Wordt per taxi gereisd, dan mogen de werkelijke kosten in aanmerking genomen worden.


Let op! Als je afziet van de vrijwilligersvergoeding én kosten maakt, komen deze kosten alleen in aftrek voor zover deze hoger zijn dan de vrijwilligersvergoeding.


Comments


bottom of page