top of page

Grens aan aftrek periodieke giften


De aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) wordt vanaf 2023 begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar. Deze maatregel geldt voor alle periodieke giften die zijn aangegaan na 4 oktober 2022, 16.00 uur.


Periodieke giften

Als je jaarlijks eenzelfde bedrag doneert aan dezelfde ANBI en je doet dat minimaal vijf jaar achter elkaar, dan is er sprake van een periodieke gift. Is deze periodieke gift vastgelegd in een notariële of schriftelijke overeenkomst waarin vastgelegd is wanneer de jaarlijkse gift stopt (uiterlijk bij overlijden), dan kan je het volledige bedrag van de gift in de aangifte inkomstenbelasting aftrekken. Je hoeft dan dus geen rekening te houden met de niet-aftrekbare drempel of het plafond dat voor reguliere giften geldt.


Vanaf 2023 maximaal € 250.000 aftrek

Vanaf 2023 bedraagt de maximale periodieke giftenaftrek € 250.000 per kalenderjaar. Dit bedrag geldt voor jou en je fiscale partner samen.


Overgangsregeling voor lopende periodieke giften

Voor alle periodieke giften die zijn aangegaan uiterlijk 4 oktober 2022, 16.00 uur geldt overgangsrecht. Deze periodieke giften blijven tot en met uiterlijk 31 december 2026 volledig aftrekbaar. Uiteraard mits aan de voorwaarden voor de aftrek van periodieke giften wordt voldaan.


Let op! De beperking van de aftrek van periodieke giften moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.


Comments


bottom of page