top of page

Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel box 3


De Belastingdienst heeft in het geautomatiseerde rechtsherstel box 3 groene spaartegoeden in de categorie overige bezittingen geplaatst. Heb je groene spaartegoeden, dan kan je deze in de categorie banktegoeden laten vallen. Dit pakt mogelijk financieel gunstig voor je uit.


Groene beleggingen: banktegoed of overige bezittingen?

Groene beleggingen kunnen bestaan uit groene spaartegoeden en groene beleggingen. In het verleden was het onderscheid hiertussen niet van belang. Dit is anders bij het berekenen van het rechtsherstel box 3. Voor banktegoeden geldt namelijk in de berekening van het rechtsherstel een veel lager forfaitair rendement dan voor overige bezittingen. Je betaalt daardoor mogelijk minder belasting.


Geautomatiseerd rechtsherstel box 3

Het rechtsherstel box 3 vindt momenteel geautomatiseerd plaats. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de groene spaartegoeden en de groene beleggingen. Deze posten worden allebei onder de overige bezittingen geschaard en dus in de berekening betrokken voor een veel hoger forfaitair rendement.


Controleer het rechtsherstel

Als je groene spaartegoeden hebt én behoort tot de doelgroep waarvoor in beginsel rechtsherstel geldt, is het verstandig om het al dan niet door de Belastingdienst geboden rechtsherstel te (laten) controleren.

  • Mogelijk krijg of kreeg je van de Belastingdienst geen rechtsherstel, maar heb je hier toch recht op als de groene spaartegoeden in de rubriek banktegoeden worden geplaatst.

  • Mogelijk krijg of kreeg je wel rechtsherstel, maar heb je recht op meer vergoeding door plaatsing van de groene spaartegoeden in de rubriek banktegoeden.

Verzoek om ambtshalve vermindering

Heb je recht op (meer) rechtsherstel als de groene spaartegoeden in de rubriek banktegoeden worden geplaatst? Dan kan je een verzoek om ambtshalve vermindering (laten) indienen bij de Belastingdienst. In dit verzoek kan je ook verzoeken om de vrijstelling die geldt voor groene beleggingen in eerste instantie zo veel mogelijk toe te rekenen aan de beleggingen in plaats van aan de banktegoeden.


Tip: twijfel je of je aanspraak kan maken op het rechtsherstel box 3 of dat jouw vermogen wel in de juiste categorie is ingedeeld? Neem dan contact op. We helpen je graag.


Comments


bottom of page