top of page

Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen


De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het verkorten van de betaaltermijn voor het grootbedrijf dat afnemer is van het mkb. Een wetsvoorstel dat deze termijn verkort naar 30 dagen, is aangenomen. Wanneer dit ingaat, is nog niet bekend.


Zwakkere onderhandelingspositie

Mkb-bedrijven handelen soms bij een grootbedrijf vanuit een zwakkere onderhandelingspositie. Uit angst een cliënt te verliezen wordt dan nogal eens akkoord gegaan met een langere betalingstermijn dan wenselijk.


Gevolg niet tijdig betalen

Het wetsvoorstel betekent dat als grote ondernemingen ná 30 dagen een ingediende factuur betalen, zij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment geldt nog een termijn van 60 dagen.


Alleen voor grootbedrijf

De verplichte betaaltermijn van maximaal 30 dagen geldt alleen voor het grootbedrijf, en bovendien alleen voor zover de leverancier behoort tot het mkb. In andere situaties kan dus wel een afwijkende termijn worden afgesproken.


Let op! Het wetsvoorstel moet ook nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. De ingangsdatum staat dan ook nog niet vast.


Comments


bottom of page