top of page

Houd je fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht


EINDEJAARSTIPS 2022 | Zijn jouw bv’s op dit moment gevoegd in een fiscale eenheid voor de Vpb, houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s.


Verbreken

Gezien het verschil tussen het lage en het hoge tarief én het inkorten van de lengte van de eerste tariefschijf, wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter. Het tariefverschil bedraagt in 2023 immers 6,8%-punt (19% respectievelijk 25,8%) en heeft vanaf 2023 betrekking op de eerste € 200.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten en is wellicht de verkorting van de eerste tariefschijf van € 395.000 naar € 200.000 deels te compenseren.


Let op! Let op dat het verbreken van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking per 2023 gewenst is, moet het verzoek vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst.


Voor- en nadelen goed afwegen

Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor je besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen bij verbreking. Zo moet je wellicht belasting betalen over vermogensverschuivingen tussen de bv’s in de afgelopen zes jaar.


Comentarios


bottom of page