top of page

Industriële ondernemers gaan uit van sterke winstgroei in 2020


Kredietwaardigheid verbetert, hogere kosten personeel


Het vertrouwen van industriële ondernemers ligt voor 2020 hoger dan het langjarige gemiddelde. Dat zien we terug in de positieve omzet- en vooral winstverwachtingen voor 2020. Wel komen ondernemers in deze branche steeds moeilijker aan goed opgeleide werknemers en dat vormt een belemmering voor het structurele groeivermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-BiZ-visierapport '2020 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen'.


Winst groeit nog sterker dan de omzet

Het producentenvertrouwen blijft boven het langjarige gemiddelde bewegen (CBS). Dit werkt door in de prognoses voor 2020: de winstgroei (17%) zal naar verwachting sterker zijn dan de omzetontwikkeling in de branche (16%) en ook beduidend beter zijn dan het mkb-gemiddelde (13%).


Sterke stijging personeelskosten

Hoewel het aantal banen in de branche groeit, ziet de industrie het tekort aan vakkundig personeel voor 2020 als grootste belemmering voor de bedrijfsvoering. Het aantrekken van personeel is al langere tijd moeilijk: in het derde kwartaal van 2019 stonden ruim 23.000 vacatures open.

De personeelskosten nemen naar verwachting relatief sterk toe: ruim 11%, de sterkste stijging van alle speerbranches in het mkb. De loongroei voor vast personeel valt nog wel mee, maar uitzendkrachten, overuren en uitval drijven de kosten in de industrie op.


Efficiency en technologie grootste kansen

Industriële ondernemers zien efficiënter werken en technologische ontwikkelingen als belangrijke kansen voor 2020. Door de toenemende concurrentie en betere mogelijkheden om prijzen te vergelijken, komen de marges echter steeds meer onder druk te staan. De productiviteit zal omhoog moeten. Dit kan onder meer door sterker in te zetten op robotisering, kunstmatige intelligentie en een efficiënte communicatie tussen machines. Dit vraagt wel om andere kennis en vaardigheden bij werknemers, op de toch al krappe arbeidsmarkt.


Financiële gezondheid verder verbeterd

De financiële positie van bedrijven in de industrie is duidelijk verbeterd. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het percentage ondernemingen dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, is gegroeid van 77,6% in 2017 naar 80,4% in 2018. Hiermee blijft de branche nog wel licht achter bij het mkb-gemiddelde, dat verbeterde van 80,1% naar 81,7%.


Minder investeren

Ondanks de verbeterde kredietwaardigheden zullen de investeringen in de industrie in 2020 naar verwachting met bijna 3% afnemen (ten opzichte van een groei van 8,7% voor het mkb). De industrie is de enige branche die voor 2020 een daling voorziet, maar in vergelijking tot het totale mkb laat de industrie de afgelopen jaren een positiever investeringssaldo zien.


Comments


bottom of page