top of page

Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030


Het kabinet wil per 2030 de huidige motorrijtuigenbelasting vervangen door een systeem van rekeningrijden. Dit betekent dat per gereden kilometer belasting moet worden betaald in plaats van een vast bedrag per maand.


Onafhankelijk van plaats en tijdstip

In het nieuwe systeem moet door iedereen belasting worden betaald, onafhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop van de weg gebruik wordt gemaakt. In eerdere plannen moest extra betaald worden voor gebruik op drukke wegen en in de spits. Het nieuwe plan beperkt zich dus niet tot alleen snelwegen.


Privacy

Een heikel punt blijft de privacy. Daarom wordt nog onderzocht hoe het aantal gereden kilometers kan worden geregistreerd. Uitgangspunt is dat de overheid niet hoeft te weten waar en wanneer van de weg gebruik is gemaakt. Ook wordt nog onderzocht hoe het nieuwe tarief, net als in de huidige motorrijtuigenbelasting, afhankelijk wordt gemaakt van gewicht en brandstofsoort van de auto.


Elektrische auto gaat ook betalen

Door het toenemend aantal elektrische auto’s lopen de inkomsten van het autoverkeer terug. Het nieuwe systeem is mede ingegeven door de wens deze inkomsten op peil te houden. Dit betekent dat ook elektrische auto’s de nieuwe heffing gaan betalen.


Jaarlijkse stijging tarief

Het nieuwe systeem wordt budgetneutraal ingevoerd op het niveau van de autobelastingen van 2025. Dit betekent dat ná 2030 de tarieven zullen stijgen, aangezien het aantal elektrische auto’s waarschijnlijk ook dan jaarlijks zal toenemen.


Ook ritten in buitenland

De nieuwe heffing betekent verder dat ook voor ritten in het buitenland belasting betaald moet worden. Tolheffing op Nederlandse wegen zal komen te vervallen.


Tijdpad van invoering

Het is de bedoeling dat nog in deze kabinetsperiode voorbereidingen worden getroffen en wetgeving wordt vastgesteld. Daarna zal uiterlijk medio 2023 een internetconsultatie over de conceptwetgeving worden gehouden.


Comentarios


bottom of page