top of page

Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens


De Belastingdienst is begonnen met het verzenden van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2023. Betaal je deze aanslag op tijd in één keer, dan krijg je een betalingskorting.


Betalingskorting

Als je je voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag je een betalingskorting op het te betalen bedrag in mindering brengen. De hoogte van deze korting wordt berekend over de helft van het bedrag dat je moet betalen, vermenigvuldigd met het percentage van de invorderingsrente. Dit percentage bedraagt momenteel 2%. De periode waarover de korting wordt berekend loopt van de uiterste betaaldatum van de eerste termijn tot het einde van 2023.


Tip: je hoeft de betalingskorting niet zelf te berekenen. Op je voorlopige aanslag zie je of je korting krijgt en hoe hoog deze korting is.


Betaal wel alles op tijd

De gehele voorlopige aanslag moet door de Belastingdienst ontvangen zijn op de datum die op de aanslag staat bij ‘eerste vervaldag’. Is het bedrag op die dag niet ontvangen door de Belastingdienst? Dan heb je geen recht op betalingskorting. Hetzelfde geldt als je maar een deel van de voorlopige aanslag op die datum betaald hebt. Je hebt in die situatie ook geen recht op een gedeeltelijke betalingskorting.


Let op! Voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 is de betalingskorting helaas afgeschaft. Je kan dus geen kortingsbedrag meer in mindering brengen als je de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 in één keer betaalt.


Comentários


bottom of page