top of page

Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april


Heb je in 2019 gebruik gemaakt van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan moet je de SO-uren die jouw medewerkers in 2019 hebben gerealiseerd, vóór 1 april 2020 doorgeven via rvo.nl. Geen S&O-uren gemaakt? Ook als er geen S&O-uren zijn gemaakt, moet je dit doorgeven aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Let op! Heb je bij de aanvraag gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' en niet voor het forfait, dan moet je ook de in 2019 gemaakte kosten en uitgaven doorgeven. Zelfstandige ondernemers Zelfstandige ondernemers die in 2019 innovatieve activiteiten ontplooiden en hiervoor de WBSO hebben aangevraagd, hebben recht op de S&O-aftrek. Voor het jaar 2019 is dit € 12.775. Je moet dan minimaal 500 uren besteed hebben aan innovatieve activiteiten. Heb je als zelfstandig ondernemer minder dan 500 S&O-uren gerealiseerd, dan hoef je alleen een mededelingenformulier in te vullen. Let op! Het doorgeven via rvo.nl kan alleen digitaal met behulp van eHerkenning.

Comments


bottom of page