top of page

Kosten voor lijfrente wel of niet aftrekbaar?


Je betaalt een vergoeding aan een adviseur voor het afsluiten van een lijfrente. De Belastingdienst geeft aan dat je deze kosten in aftrek kan brengen in de aangifte inkomstenbelasting als je de adviseur inhuurt voor het afsluiten van een direct ingaande lijfrente.


Het antwoord op de vraag of de kosten van de adviseur aftrekbaar zijn, is afhankelijk van de fase waarin de lijfrente zich bevindt, zo lijkt in ieder geval uit een vraag en antwoord van de Belastingdienst te volgen.


Opbouwfase niet

Betaal je advieskosten voor een lijfrente die zich nog in de opbouwfase bevindt? Dat wil zeggen dat je premies betaalt of gaat betalen die aftrekbaar kunnen zijn (mits voldaan wordt aan de voorwaarden daarvoor). Dan zijn de advieskosten niet aftrekbaar. De advieskosten worden dan namelijk aangemerkt als kosten tot verwerving van een bron van inkomen.


Uitkeringsfase wel

Kosten die je maakt voor verwerving, inning en behoud van de uitkeringen die voortkomen uit de bron van inkomen, zijn volgens de Belastingdienst echter wel aftrekbaar. Heb je bijvoorbeeld een adviseur nodig om een direct ingaande lijfrente af te kunnen sluiten? Dan zijn de bemiddelingskosten die je aan de adviseur betaalt wel aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting. De Belastingdienst geeft aan dat dit namelijk kosten zijn die je maakt ter verwerving van de lijfrente-uitkeringen.


Let op! De kosten zijn volgens de Belastingdienst alleen aftrekbaar als zij gebruikelijk zijn. Zijn de kosten hoger dan gebruikelijk, dan is het meerdere niet aftrekbaar.


コメント


bottom of page