top of page

Laat de HIR niet verlopen


EINDEJAARSTIP 2023 | Laat de termijn voor in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een HIR die jouw bv in 2020 heeft gevormd, moet nog vóór 31 december 2023 benut worden. Doet de bv dat niet, dan valt de HIR vrij en is de bv belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd!


Er bestaan twee uitzonderingen op de termijn van drie jaar waarbinnen de bv moet herinvesteren:

  1. De eerste is als vanwege de aard van het bedrijfsmiddel meer tijd nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de investering in een chemische fabriek waarvoor diverse vergunningen nodig zijn.

  2. De tweede uitzondering is van toepassing als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aankoop is vertraagd. Er moet in dat geval wel op zijn minst een begin van uitvoering met de aankoop gemaakt zijn. Ook moet je de vertragende factoren desgewenst aannemelijk maken.

Let op! Vanwege het verschil in tarieven binnen de vennootschapsbelasting kan het verlopen van de HIR ook gunstig uitpakken. Bijvoorbeeld wanneer je nu over de vrijgevallen HIR slechts 19% belasting betaalt, terwijl je vanaf 2024 door hogere afschrijvingen 25,8% belasting bespaart. Neem dit mee in de overwegingen de HIR al dan niet te laten verlopen.


Let op! Door de staatssecretaris van Financiën is bekendgemaakt dat de coronacrisis doorgaans als zo’n bijzondere omstandigheid aangemerkt kan worden. Bovendien is toegezegd dat de Belastingdienst hiermee ruimhartig zal omgaan. Heeft jouw bv de afgelopen jaren een HIR gevormd en is er een begin van uitvoering gemaakt met herinvesteren, maar is dit vanwege de coronacrisis vertraagd? In de meeste gevallen zal dit dan betekenen dat je bv, na het derde jaar na vorming van de HIR, deze toch niet aan de winst hoeft toe te voegen. De HIR blijft dan in de boeken gereserveerd totdat uitstel van herinvesteren vanwege corona niet meer aannemelijk is en de bv de HIR op een nieuw bedrijfsmiddel kan afboeken. Op deze manier geniet je bv nog enige tijd van het rente- en liquiditeitsvoordeel.


bottom of page