top of page

Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen


Je kan voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. De aanvraag moet uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021.


NOW

Via de NOW is een deel van de loonkosten terug te krijgen als jouw omzet vanwege bijzondere omstandigheden, zoals corona, is verminderd met minstens 20%. Je kan een maximaal omzetverlies doorgeven van 80%. Is het omzetverlies groter, dan krijg je over het meerdere geen NOW.


Laatste keer NOW

Het kabinet heeft besloten dat de NOW na deze zesde periode niet langer wordt voortgezet. Er wordt nog bekeken hoe voor specifiek getroffen sectoren, zoals discotheken, een speciale tegemoetkoming geregeld kan worden.


Vergoeding 85%

De vergoeding via de NOW bedraagt 85% van de loonsom over de maand februari 2021 maal het omzetverlies met een maximum van 80%. De loonsom wordt verhoogd met 40% in verband met bijkomende loonkosten, zoals vakantiegeld.


Aanvragen via UWV

Je vraagt de NOW aan bij het UWV. Dit doet je in eerste instantie op basis van het geschatte omzetverlies. Na de aanvraag krijg je een voorschot van 80% van de te verwachten tegemoetkoming.


Definitieve berekening

Pas vanaf volgend jaar 1 juni kan je de definitieve omzetdaling doorgeven en berekent het UWV je werkelijk te ontvangen tegemoetkoming. De definitieve omzetdaling kan je doorgeven tot 22 februari 2023.


Comments


bottom of page