top of page

Lage-inkomensvoordeel (LIV) in 2021 omlaag


Het lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt met ingang van 2021 verlaagd van € 0,51 naar € 0,49 per verloond uur. Het huidige maximumbedrag van € 1.000 per jaar wordt verlaagd naar € 960. Dit staat in de Derde nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2021 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.


Daling zet door

Met ingang van 2020 werd het LIV al van maximaal € 2.000 verlaagd naar maximaal € 1.000. Ook werd het jeugd-LIV verlaagd. Het jeugd-LIV zal met ingang van 2024 zelfs helemaal verdwijnen.


De daling zal de komende jaren doorzetten. Het budget van het LIV wordt per 2022 met € 14,3 miljoen per jaar verlaagd. Maar omdat de uitbetaling van het LIV altijd één jaar later plaatsvindt, gaat het tarief van het LIV met ingang van 2021 dus al omlaag. De maatregelen worden genomen om de kosten te dekken van een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd. Voor het verdwijnen van het jeugd-LIV zal naar oplossingen worden gezocht. Daarover is minister Koolmees met werkgevers in gesprek.


Voorwaarden voor het LIV

Het LIV is net als het jeugd-LIV en de loonkostenvoordelen (LKV) een tegemoetkoming die je als werkgever kan ontvangen per verloond uur. De werknemer moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je werknemer heeft in het kalenderjaar minimaal 1.248 verloonde uren (geldt niet voor jeugd-LIV);

  • het gemiddelde uurloon per kalenderjaar van de werknemer is gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon bij een werkweek van 40 uur;

  • je werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt, én

  • je werknemer is verzekerd voor één of meerdere werknemersverzekeringen.


Geen actie nodig voor aanvragen LIV

Voor het aanvragen van het LIV hoef je geen actie te ondernemen. Het UWV beoordeelt aan de hand van de loonaangiften of je aan de voorwaarden voldoet. Vervolgens stuurt het UWV de informatie naar de Belastingdienst. Deze neemt de uiteindelijke beslissing. Je krijgt vóór 15 maart een voorlopige berekening en je kan tot en met 1 mei correcties over het voorgaande jaar sturen. De definitieve berekening van het LIV ontvang je altijd vóór 1 augustus.


Comments


bottom of page