top of page

Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband


Onder bepaalde voorwaarden betaal je als werkgever de lage WW-premie voor werknemers met een vast contract. Soms komt het voor dat je de premie moet herzien en uiteindelijk toch een hoge WW-premie moet betalen.


Binnen twee maanden uit dienst?

Zo moet je de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) herzien als een werknemer uiterlijk twee maanden na de start van zijn dienstverband uit dienst gaat. Het maakt geen verschil of de uitdiensttreding plaatsvindt binnen of buiten de proeftijd. Ook is niet van belang of dit gebeurt op initiatief van jou of van de werknemer.


Let op! De WW-premie moet ook worden herzien als de werknemer binnen twee maanden na aanvang van het dienstverband overlijdt.


Wisselt werknemer van werkgever?

Heeft de werknemer met jou een arbeidsovereenkomst en gaat hij werken bij een andere werkgever binnen hetzelfde concern, dan tellen die twee maanden niet op concernniveau, maar per werkgever.


In twee situaties is de startdatum van de tweemaandentermijn de oorspronkelijke startdatum van het dienstverband bij de oude werkgever:

  • Bij overgang van onderneming | Het dienstverband eindigt niet, maar wordt voortgezet bij de nieuwe werkgever die de onderneming overneemt.

  • Bij contractovername | De nieuwe werkgever neemt het contract ongewijzigd over tussen de werknemer en de oude werkgever. De werknemer moet daarmee wel instemmen. Ook moet het vastgelegd zijn in een akte tussen beide werkgevers. Er is geen sprake van contractovername als er wijzigingen in de arbeidsovereenkomst zijn.

Let op! Als een werknemer binnen de twee maanden wisselt van werkgever en het dienstverband bij de tweede werkgever zo kort is dat het alsnog binnen twee maanden vanaf de oorspronkelijke startdatum (bij de eerste werkgever) eindigt, dan moeten beide werkgevers de lage WW-premie herzien.


Comments


bottom of page