top of page

Loonkostenvoordelen in 2023


SPECIAL LONEN 2023 | Werkgevers die oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsgehandicapte werknemers of werknemers die onder de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden vallen in dienst nemen, hebben recht op zogenaamde loonkostenvoordelen (LKV’s). De voorwaarden hiervoor blijven in 2023 gelijk.


Bedragen 2023

Bedrag per Maximumbedrag

LKV verloond uur per jaar Duur

Oudere werknemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Arbeidsgehandicapte werk- nemer € 3,05 € 6.000 3 jaar

Doelgroep banenafspraak en

scholingsbelemmerden € 1,01 € 2.000 3 jaar

Herplaatsen arbeidsge-

handicapte werknemer € 3,05 € 6.000 1 jaar


Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding waarin enkele wijzigingen in de systematiek van de loonkostenvoordelen (LKV’s) worden voorgesteld per 1 januari 2025:

  • Voor het LKV Ouderen, het LKV Arbeidsgehandicapten en het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer wordt mogelijk gemaakt dat een nieuwe werkgever LKV kan ontvangen voor een werkgever die eerder een doelgroepverklaring heeft ontvangen waarvan de looptijd nog niet is verstreken.

  • De voorwaarden van het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer worden gewijzigd, waardoor werkgevers vaker aanspraak kunnen gaan maken op dit LKV.


Comments


bottom of page