top of page

Los geringe hypotheekschuld af


EINDEJAARSTIPS 2022 | Als je geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoef je slechts een gering deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee ook het box 3-vermogen lager wordt en je hierdoor mogelijk minder belasting in box 3 betaalt.


In box 3 levert dit namelijk een voordeel op als de onttrokken financiële middelen bestonden uit beleggingen. Uiteraard moet je dan wel zorgen dat je uiterlijk 31 december 2022 aflost.


Let op! Deze regeling wordt vanaf 2019 over een periode van dertig jaar geleidelijk afgeschaft. Jouw voordeel zal dus per jaar kleiner worden en uiteindelijk verdwijnen.


Let op! Bedenk vooraf of je mogelijk op een later moment geen ander bestedingsdoel hebt voor het voor de aflossing gebruikte box 3-vermogen. Als je later opnieuw een hypotheek voor de woning afsluit, is de rente namelijk niet meer aftrekbaar.


Yorumlar


bottom of page