top of page

Maak (klein)kinderen blij met een schenking

Bijgewerkt op: 8 dec. 2020


Profiteer ook dit jaar nog van de jaarlijkse schenkvrijstelling in de schenkbelasting. Zo kan je in 2020 je kinderen belastingvrij € 5.515 schenken en je kleinkinderen of derden € 2.208.


Voor kinderen tussen 18 en 40 jaar bestaat er een eenmalige verhoging van dit bedrag tot:

  • € 26.457;

  • € 55.114 als het bedrag gebruikt wordt voor een studie;

  • € 103.643 als het bedrag gebruikt wordt voor een eigen woning.


Let op! De eenmalige schenking van € 103.643 ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Houd wel rekening met de voorwaarden van deze schenking.


Tip: schenk je nog in 2020, dan vermindert de schenking je vermogen in box 3, wat bij jou tot belastingbesparing leidt.


Let op! Vanwege de coronacrisis wordt zowel de vrijstelling voor kinderen als die voor kleinkinderen en derden in 2021 eenmalig met € 1.000 verhoogd. Dit betekent dat de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen in 2021 € 6.604 gaat bedragen en voor schenkingen aan kleinkinderen en derden € 3.244. De verhoging wordt in 2022 weer teruggedraaid.
Bình luận


bottom of page