top of page

Maak nog één keer gebruik van de fiscale oudedagsreserve


EINDEJAARSTIPS 2022 | De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt in 2023 afgebouwd. Via de FOR kan je in 2022 dus nog één keer 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632 reserveren voor een oudedagsvoorziening.


Het bedrag van de FOR hoef je niet aan de onderneming te onttrekken. In veel gevallen betekent de FOR dan ook slechts renteloos uitstel van betaling. Als je de FOR te zijner tijd afrekent tegen een lager tarief dan waartegen je de dotatie kon aftrekken, treedt ook een tariefsvoordeel op. Andersom kan ook een tariefsnadeel optreden, dus reserveren is niet altijd gunstig.


Stakingswinst bij beëindigen onderneming

Een voordeel treedt ook op als je verwacht weinig of geen stakingswinst te maken bij het beëindigen van de onderneming. Voor stakingswinst bestaat namelijk een stakingsaftrek van € 3.630. Koop je voor de FOR bij het beëindigen van de onderneming namelijk geen oudedagsvoorziening, dan valt de FOR in de stakingswinst, waarop de stakingsaftrek dus is toe te passen. Het reserveren voor de FOR kan dus aantrekkelijk zijn als je verwacht te zijner tijd minder dan € 3.630 stakingswinst te realiseren.


Ondernemers die per eind 2022 een FOR op hun balans hebben, mogen die handhaven. Alleen nieuwe dotaties mogen na 2022 niet meer plaatsvinden. De bestaande FOR-stand wordt op reguliere wijze afgewikkeld. Dus vrijvallen als dat verplicht is (bijvoorbeeld bij staking of in sommige gevallen als er een te laag kapitaal is) of als de FOR (deels) wordt omgezet in een lijfrente.


Comments


bottom of page