top of page

Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020

Bijgewerkt op: 26 jul. 2021


Ook de bezwaren tegen de box 3-heffing in de inkomstenbelasting 2020 zijn weer aangewezen als massaal bezwaar. Eerder gebeurde dit al voor de jaren 2017-2019. Wil je aansluiten bij de massaalbezwaarprocedure, dan moet je tijdig bezwaar maken.


Achtergrond

In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2013 en 2014 op stelselniveau te hoog was. Reparatie hiervan liet de Hoge Raad echter aan de wetgever. De Belastingdienst vindt dat de wetgever op stelselniveau aan de opdracht van de Hoge Raad heeft voldaan omdat vanaf 2017 de box 3-heffing is aangepast. Daar is niet iedereen het mee eens, zodat voor de jaren 2017 en later weer nieuwe procedures zijn opgestart.


Massaalbezwaarprocedures

Bezwaren tegen box 3 zijn voor de jaren 2017-2019 al eerder en nu dus ook voor het jaar 2020 weer aangewezen als massaalbezwaarprocedure. Iedereen die tijdig bezwaar indient tegen box 3, kan aansluiten bij deze procedures. Voorwaarde is dat het bezwaar op tijd is. Verder kan dan alleen het standpunt worden ingenomen dat de heffing in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.


Kansen

De vraag is uiteraard wat de kansen zijn in deze procedures. De kans dat de Hoge Raad voor de jaren 2017, 2018, 2019 en 2020 wel overgaat tot vermindering van de box 3-heffing, waar dat voor de jaren 2013 en 2014 niet gebeurd is, wordt niet zo groot geacht. Daar staat echter tegenover dat het deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure relatief eenvoudig is. Je hoeft daarvoor alleen tijdig bezwaar in te dienen en niet zelf de beroepsprocedure te doorlopen.


Let op! Wil je dat wij bezwaar maken tegen de box 3-heffing 2020? Dat kan dat pas na ontvangst van de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2020. Neem daarna zo spoedig mogelijk contact met ons op. Een bezwaar is namelijk alleen tijdig als dit binnen zes weken na dagtekening van de definitieve aanslag inkomstenbelasting is ingediend.


Individuele en buitensporige last

Je kan ook het standpunt innemen dat voor jou sprake is van een individuele en buitensporige last. Uit het oordeel van de Hoge Raad in 2019 kan namelijk afgeleid worden dat als in een individueel geval de box 3-heffing voor een belastingplichtige een individuele en buitensporige last vormt, de box 3-heffing wel verminderd zou kunnen worden.


Let op! Houd er rekening mee dat je hierover individueel moet procederen. Je kan dan niet mee in de massaalbezwaarprocedures.

Van een individuele en buitensporige last zal niet heel snel sprake zijn. Grofweg zou de totale aanslag (inclusief de box 3-heffing) hoger moeten zijn dan het totale inkomen, wil mogelijk sprake zijn van een individuele en buitensporige last.


Tip: maakte je in de jaren 2017, 2018 of 2019 al bezwaar tegen box 3? Dan geldt dat niet automatisch voor 2020. Je moet dus voor dit jaar opnieuw bezwaar maken.


Bình luận


bottom of page