top of page

Miljoenennota 2021 | Aanpassing tarieven vennootschapsbelasting


Per 1 januari 2020 is het lage vennootschapsbelastingtarief verlaagd van 19% naar 16,5%. Het hoge tarief is 25% gebleven. Per 1 januari 2021 zouden die tarieven verder verlaagd worden naar 15%, respectievelijk 21,7%.


Onlangs is echter besloten om af te zien van de verlaging van het hoge tarief. Dat blijft dus 25%. Het lage tarief gaat wel omlaag naar 15%.


Daarnaast worden de tariefschijven aangepast. Het tarief van 25% gaat in 2021 pas gelden bij winsten hoger dan € 245.000. In 2022 bij winsten hoger dan € 395.000.


In 2021 en 2022 zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting:


Vpb 2020 2021 2022

Winst 16,5% 15% 15%

Tot € 200.000 Tot € 245.000 Tot € 395.000

Winst boven de genoemde grenzen 25% 25% 25%


Comments


bottom of page