top of page

Miljoenennota 2021 | Vrijstelling overdrachtsbelasting voor starters


Starters die een huis kopen, hoeven vanaf 1 januari 2021 geen overdrachtsbelasting meer te betalen.


De voorwaarden voor deze vrijstelling zijn:

  • de koper is tussen de 18 en 35 jaar,

  • de koper gaat zelf in de gekochte woning wonen en deze woning wordt het hoofdverblijf,

  • en de vrijstelling is niet eerder gebruikt.


De koper moet schriftelijk verklaren dat aan die voorwaarden is voldaan. De notaris heeft deze verklaring nodig voor de aangifte overdrachtsbelasting.


Samen kopen Als een stel samen een huis koopt, bijvoorbeeld ieder voor de helft, moet per koper worden beoordeeld of gebruik kan worden gemaakt van de vrijstelling. Het kan dus voorkomen dat de ene koper een beroep kan doen op de vrijstelling, terwijl de andere koper over zijn aandeel in de woning 2% overdrachtsbelasting verschuldigd is.


Als je niet aan deze voorwaarden voldoet bij de koop van een woning, betaal je 2% overdrachtsbelasting. Je hebt alleen recht op dit verlaagde tarief als je zelf in de woning gaat wonen. Anders geldt het nieuwe tarief van 8%.


Tip: ben je tussen de 18 en 35 jaar en heb je al een eigen woning, maar wil je vanaf 1 januari 2021 een nieuwe woning kopen? Dan heb je gewoon recht op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting voor starters. Je hebt namelijk nog niet eerder gebruik gemaakt van deze vrijstelling.


Kommentare


bottom of page