top of page

Nieuw borgstellingskrediet glastuinbouw


Er komt een nieuwe borgstellingskredietregeling voor de glastuinbouw. De regeling is bedoeld om in de kern gezonde glastuinbouwbedrijven te ondersteunen vanwege de huidige hoge energieprijzen.


Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt hiervoor gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat banken ook voor glastuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten een

borgstellingskrediet kunnen aanvragen.


Tekort aan zekerheden

De nieuwe regeling richt zich op een borgstelling voor kredieten verstrekt door financiers aan land- en tuinbouwbedrijven die zijn bestemd voor nieuwe investeringen en omschakeling, maar waarbij een tekort aan zekerheden bestaat volgens de normale banknormen. De borgstelling bedraagt regulier 70% over 2/3 van het totaal door de bank verstrekte krediet.


Looptijd en provisie

De looptijd van de kredieten bedraagt vier jaar, waarbij in de eerste twee jaar niet afgelost hoeft te worden. De ondernemer betaalt een éénmalige provisie van 3%, voor starters of overnemers van een bedrijf is dit 1%.


Let op! De regeling zal waarschijnlijk in januari 2023 worden opengesteld en lopen tot en met 28 februari 2023. Ook is een tweede openstelling voorzien voor de periode augustus tot en met december 2023.


Comments


bottom of page