top of page

Nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten


Op 28 september 2021 is er een akkoord bereikt over de nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten, die met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 juli 2021 en loopt tot en met 30 juni 2023. Wat betekent deze nieuwe cao voor jou als werkgever?


De gemaakte afspraken in de nieuwe cao Groothandel Bloemen en Planten

Werknemers die onder de cao vallen krijgen tweemaal een loonsverhoging. Per 1 maart 2022 een loonsverhoging van 2% en per 1 maart 2023 een loonsverhoging van 2%. Ook worden de maximumschalen per 1 maart 2022 met 1% verhoogd.


Verder wordt het per 1 januari 2022 mogelijk om zeven jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd deel te gaan nemen aan de 80-90-100-regeling (seniorenregeling), waar dat nu nog zes jaar is. Met deze regeling kunnen werknemers 80% gaan werken, met behoud van 90% van het salaris en volledige (100%) pensioenopbouw.


Tot slot wordt per 1 januari 2022 een reiskostenvergoeding ingevoerd voor woon-werkverkeer ter hoogte van € 0,05 per kilometer en wordt het mogelijk om vanaf de leeftijd van 45 jaar bovenwettelijke vakantiedagen te sparen.


Let op: de Algemeenverbindendverklaring!

De cao partijen willen de cao zo snel mogelijk algemeen verbindend laten verklaren. Dat betekent dat de cao verplicht toegepast moet gaan worden door alle bedrijven in de bloemen- en plantengroothandel. In alle opzichten.


En dat is waar de schoen nogal eens wringt. Het is namelijk niet van belang of het totale arbeidsvoorwaardenpakket aanzienlijk ruimer is dan de cao voorschrijft. De cao moet per arbeidsvoorwaarde worden gevolgd. Met andere woorden: ruim boven cao betalen, maar afspreken dat het overwerk er dan bij in zit terwijl dat in de cao wel apart wordt vergoed, is niet toegestaan.


Heb je vragen over de cao Groothandel Bloemen en Planten?

Nu de cao partijen zich algemeenverbindendverklaring tot doel hebben gesteld, is het goed daar alvast rekening mee te houden. Kijk nog eens goed naar de afspraken die je maakt en leg die eens naast de cao. Uiteraard helpen wij daar graag mee. Neem voor meer informatie dan ook contact op met je relatiebeheerder.


Bron: RWV Advocaten


Comments


bottom of page