top of page

NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen


Werkgevers die vanwege corona of door andere oorzaken met omzetverlies te maken hebben, kunnen vanaf 14 februari 2022 tot en met 13 april 2022 de tegemoetkoming NOW aanvragen voor de periode januari tot en met maart 2022. De tegemoetkoming is iets gewijzigd ten opzichte van voorgaande periodes.


Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies moet minstens 20% bedragen.


Omvang tegemoetkoming

De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat voor de berekening maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed.


Gestart na 1 januari 2019?

Ben je gestart na 1 januari 2019, dan moet je het omzetverlies ten opzichte van een andere periode berekenen dan het jaar 2019. Welke periode dat is, is afhankelijk van de startdatum (zie uwv.nl). Ben je op of na 2 oktober 2021 gestart, dan heb je geen recht op de NOW voor de periode januari tot en met maart 2022.


Wijziging opslag

De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in oktober 2021. Deze loonsom wordt verhoogd met 30% in plaats van met 40% zoals eerder. Dit heeft te maken met een andere wijze van berekening. Per saldo blijft de tegemoetkoming echter gelijk.


Let op! Jouw loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in oktober 2021. Daalt de loonsom meer, dan heeft dit gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming.


Schatting

Je moet het omzetverlies zo goed mogelijk schatten. Schat je te royaal in, dan kan dit betekenen dat je de tegemoetkoming geheel of deels terug moet betalen. Hiervoor is dan wel een betalingsregeling te treffen.


Let op! Na aanvraag van de tegemoetkoming krijg je, net als in de vorige NOW-periode, een voorschot van 80%. Het UWV streeft ernaar om binnen 2 tot 4 weken na goedkeuring van je aanvraag de eerste betaling over te maken.


Comments


bottom of page